Årsmöte 2020

29/3 kl 15:00
Plats: Djupsjöhult (Björkö Friskola)

Ytterligare ett år i verksamheten har passerat och det är dags för ett nytt årsmöte. På årsmötet kan vi tillsammans prata om året som varit och planer inför det nya året. Vi bjuder alla som anmält sig på både mat och fika.Välkomna!

Anmälan

Sker i det här formuläret senast den 20/3, där kan du även ange om du har allergier/specialkost eller om du inte önskar mat på mötet.

Motioner

Motioner ska vara insända senast 8/3 till vår sekreterare via mail eller vanlig post:
Elin Fahlander
Lantmannagatan 192
58332 Linköping

Dagordning i korthet

• Val av styrelse för nästa år
• Verksamhet och ekonomi – vad vill vi göra under 2020 och vad har vi gjort under 2019?
• Verksamhetens arbetsgrupper
• Önskemål från medlemmarna

Årsredovisning, verksamhetsberättelse mm finns tillgängligt nedan.

Valberedningens förslag till årsmötet:

Ej klart ännu

Ordförande 1 år Martha Hultman Puke
Ledamot 2 år Annika Svensson Nordström
Ledamot 1 år Elin Fahlander
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Revisor 1 år – ej tillsatt
Revisorsuppleant 1 år – ej tillsatt

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Dagordning årsmöte