Vill du vara med i styrelsen?

Vill du vara med och driva vår fantastiska gård framåt nästa år? Fram till den 9/2 kan du ansöka om att gå med i styrelsen!

Som styrelsemedlem är du en av de centrala delarna i det mesta som händer på gården – men det betyder inte att allt arbete ska utföras av dig! Alla styrelsemedlemmars uppgift är snarare att informera om och delegera uppgifter till föreningens medlemmar.

Under 2019 har vi skapat en början på den vision vi ser för gården där det erbjuds aktiviteter för barn och unga, men även andra i samhället. Gårdens djur är alltid prioritet och vi vill både för deras stimulans och i kunskapssyfte för allmänheten öka aktiviteterna runt dem.

Om du är intresserad av en roll i styrelsen kontaktar du vår valberedning: Maria Nilsson (maria3nilsson@gmail.com) och Olov Fahlander (olov.fahlander@gmail.com)

PS: glöm inte att komma på vårt årsmöte den 8/3 kl 15, då kommer vi prata mer om våra visioner med gården!