Förslagslåda!

FÖRSLAGSLÅDA!

Som medlem hos oss har du möjlighet och rätt att påverka vad som händer på gården. Vi är en högst demokratisk förening där medlemmars önskemål och tankar ska tas emot och behandlas under hela verksamhetsåret, inte bara vid årsmötet!

Styrelsen tar tacksamt emot förslag, idéer, synpunkter och annat från medlemmar genom denna förslagslåda! Du kan välja att vara anonym, men vi ser gärna att du lämnar namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig när ditt ärende är behandlat. Om du väljer att vara anonym kommer vi redogöra för ärendet i den mån det går genom nyhetsbrevet.

Observera att förslagslådan töms inför varje styrelsemöte, diskuteras där och beräknas ha blivit besvarat eller dokumenterat tidigast en vecka efter.

Klicka här för att komma till vår förslagslåda!