De 4 H:na

HUVUD

Huvudet står för kunskap. Vi vill främja intresset för ett aktivt lärande. Det kan uppnås genom att ha ett intressant och inspirerande inlärningssätt. Vi använder oss bland annat av djuren som våra lärare, bara genom att studera och umgås med dem kan man lära sig mycket om hur olika individer fungerar.

HJÄRTA

Hjärtat står för medkänsla. Medkänsla för andra människor är något som är vikitgt att ha med sig i livet. Lika viktigt som att ha medkänsla för andra människor är det även viktigt att ha medkänsla och respekt för djur och natur.

HAND

Handen står för att göra. Att gå från idé till handling är en del av 4H:s motto ”Lära genom att göra”. Med detta vill 4H göra lärandet roligt och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap ur huvudets H.

HÄLSA

Häslan står för den fysiska hälsan. Att ta hand om sig själv är en viktig del för att ha en god hälsa. Men hälsans H är tanken att vi alla ska leva sunt och naturligt. För 4H är ett sunt levandssätt att hålla igång kroppen med bra mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark.