Visionen i praktiken

Vad innebär visionen i 4H:s dagliga arbete?

Vi har alla ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och att samhället utvecklas på ett hållbart sätt. För att kunna förändra och utveckla krävs engagemang och kunskap. Genom att få kunskap till sig genom huvudets H får barn och unga mod till att våga ifrågasätta och ta ställning. 4H:s trygga föreningsdemokrati ger goda förutsättningar för att utvecklas och engagera sig djupare. Föreningsdemokratin ger också förutsättningar för att praktiskt gå från idé till handling (Hand – färdighet) och därigenom låta unga påverka sin egen och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och ungdomar.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att unga tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. Därigenom kommer ansvarstagande naturligt och skapar en plattform där personer kan göra medvetna val, fatta beslut med en känsla av trygghet och stå för sina handlingar. Att vara ansvarstagande i 4H innebär också att det är en självklarhet att varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund respekteras. Detta är ett gemensamt ansvar som vi tar i enlighet med hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati). Att vara välmående innebär i 4H att en person värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa – sunt levnadssätt).

Visionen ska uppnås genom att de fyra H:na genomsyrar alla organisationens aktiviteter och att vi arbetar enligt mottot “Lära genom att göra”.