Angående COVID-19

Vi på Björkö 4H-gård bedömer att våra aktiviteter och evenemang i närtid fortfarande kan utföras i och med att de till största del sker utomhus. Dock har vi valt att göra vissa ändringar i upplägg för att kunna följa rekommendationerna från Folkhälsomydigheten.
Håll er gärna uppdaterade genom våra evenemang på facebook för senaste nytt (du får automatisk information om uppdateringar genom att klicka i “intresserad” eller “kommer”).

Vi vill också uppmana alla våra medlemmar, föräldrar och besökare som har förkylningssymptom att inte besöka 4H-gården och att stanna hemma minst 2 symtomfria dagar innan ni kommer till oss, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi vill även påminna om våra dagliga hygienregler kring smittspridning som gäller på gården. Här ingår att tvätta händerna innan och efter besök bland djuren. Använd gärna handsprit. Hos oss kan du tvätta händerna i köket, stallet eller de provisoriska handtvättstationer vi ställer upp vid evenemang/helger.