Gotlandskaniner

På gården finns det 5 stycken renrasiga Gotlandskaniner.

Kaniner har hållits som husdjur sen 1500-talet. I vissa sammanhang används namnet ’Kohare’ som kommer från att de ofta var tillsammans med korna och åt det som spilldes, vilket gjorde dem enkla att ha i hushållet.

Våra kaniner bor dock i egna boxar, killar och tjejer för sig -tills det är dags att få ungar för att bevara rasen.