Kor

Sedan december 2019 bor det 4 kor hos oss. De huserar i hörnstallet längst ner på gården.

De är 3 fjällkor och en rödkulla och kommer allihop från Kolmården. Fjällkorna (de svartvita) heter Ewa, Elsa och Iris. Den röda är en rödkulla och heter Inga-Lill. Hon är den som är den mest hanterade av de fyra och som man kan klappa, borsta och gå promenader med. De är alla fyra snälla och trevliga.

Styrelsen har fått en bra kontakt med både djurskötare och driftledare på Kolmården. De kommer hjälpa vår personal och oss andra med skötselråd och tips. Kolmården kommer ge oss möjlighet att utveckla gården ytterligare genom att de ställer sig positiva till att t ex hjälpa till vid kurser, skypemöten, träning av djuren och annat.

Korna kommer bo nere i hörnstallet som ligger brevid Lilla Stallet och gå näst intill på lösdrift, vilket kommer innebära att tid för skötsel minimeras både för personal och jourer.

Bakgrunden till att vi skaffar fjällkor är just för att de är en lantras man försöker bevara och ingår i genbanken. Dessutom fungerar de bra som betesputs då de tar det som hästar och får ratar.