Volontär: hur funkar det?

Som volontär kan du uppleva hur det är att sköta en bondgård!

I utbyte mot arbete på gården får du tillbringa tid med våra mysiga djur, arbeta med kroppen, frisk luft och kontakt med nya människor. Många gör det även som en familjeaktivitet vilket främjar samarbete, tillit och ökar ansvarskänsla och empati hos barn och ungdomar.

Du väljer själv precis hur mycket arbete du vill lägga ner på föreningen. Du behöver inte boka upp dig på några arbetspass och heller inte passa några tider, vilket gör det hela väldigt fritt och passar många.

De allra flesta väljer att hjälpa till med skötsel av djuren. Då ansvarar man tillsammans med den huvudansvarige jouren för att djuren får vatten, mat och får komma ut under dagen.

Du som har andra intressen och kunskaper kan även hjälpa oss på andra sätt – du kanske är bra på att snickra eller laga nån maskin som gått sönder? Eller vill hjälpa oss med att söka bidrag? Allt är välkommen hjälp!