Barn- och ungdomssektion

BuS är en förkortning och står för Barn- och Ungdomssektionen på Björkö 4H. I den ingår alla våra medlemmar som är under 15 år.

Om du är medlem hos oss får du gratis ta del av de flesta av våra roliga aktiviteter!
Exempel på saker vi gjort under 2019 är bland annat kaninhoppning med ÖKH, käpphästhoppning och övernattningsläger!

Vi erbjuder även läger för barn under skolloven. Då får barnen tillsammans med en eller fler ledare bekanta sig med gårdens djur på närmre håll och sköta dem i vardagen. Under lägret ingår även roliga aktiviteter som t.ex. ridning, promenad med får eller organiserade lekar.

Arbetsgrupper

Inom föreningen finns det flera arbetsgrupper att engagera sig i som medlem. Det är där det verkliga konkreta jobbet kan utföras av medlemmarna samt en representant från styrelsen.

Om du vill engagera dig i en arbetsgrupp fyller du i detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.


Information & kommunikation

Uppdrag (i urval):

 • Hemsida
 • Sociala medier
 • Kommunikation med företag och föreningar
 • Praktisk information på gården (skyltning, grafisk profil etc.)

Representant från styrelsen: Elin, Martha.
Klicka här för att komma till facebook-gruppen!


Gårdsdrift

Uppdrag (i urval):

 • Maskiner
 • Rusta och bygg
 • Den fysiska miljön på gården
 • Skörd av halm och hö
 • Försäkringar
 • Kvalitetssäkring och grundkrav för 4H
 • Brandskydd
 • Verksamhetsplanering
 • Personalfrågor
 • Arbetsmiljö
 • Schema för dag- och kvällsjour

Representant från styrelsen: Illona, Martha.
Klicka här för att komma till facebook-gruppen!


Aktiviteter & evenemang

Uppdrag (i urval):

 • Barn- och ungdomsaktiviteter
 • Läger
 • Volontärverksamhet
 • Större besökarevenemang (Valborg, Halloween, Midsommar, Påsk)
 • Aktiviteter på helger

Representant från styrelsen: Elin, Annika


Hästgrupp

Representant från styrelsen: Annika
Klicka här för att komma till facebook-gruppen!

Uppdrag (i urval):

 • Ansvarig för hästskötare
 • Träning av hästar
 • Plan för hantering av hästarna
 • Privathästar
 • Utrutsning
 • Vård & medicin

Lantbruksdjur

Uppdrag (i urval):

 • Djuransvarig
 • Smådjursskötaransvarig
 • Strategi för djurhållning
 • Avelsplanering
 • Vård & medicin
 • Kurser inom djurhållning och träning av djur

Representant från styrelsen: Elin, Martha, Illona
Klicka här för att komma till facebook-gruppen!

Förslagslåda

Som medlem hos oss har du möjlighet och rätt att påverka vad som händer på gården. Vi är en högst demokratisk förening där medlemmars önskemål och tankar ska tas emot och behandlas under hela verksamhetsåret, inte bara vid årsmötet!

Styrelsen tar tacksamt emot förslag, idéer, synpunkter och annat från medlemmar genom denna förslagslåda! Du kan välja att vara anonym, men vi ser gärna att du lämnar namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig när ditt ärende är behandlat. Om du väljer att vara anonym kommer vi redogöra för ärendet i den mån det går genom nyhetsbrevet.

Observera att förslagslådan töms inför varje styrelsemöte, diskuteras där och beräknas ha blivit besvarat eller dokumenterat tidigast en vecka efter.

Klicka här för att komma till förslagslådan!