Vad är 4H?

Visionen i praktiken

Vad innebär visionen i 4H:s dagliga arbete?

Vi har alla ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och att samhället utvecklas på ett hållbart sätt. För att kunna förändra och utveckla krävs engagemang och kunskap. Genom att få kunskap till sig genom huvudets H får barn och unga mod till att våga ifrågasätta och ta ställning. 4H:s trygga föreningsdemokrati ger goda förutsättningar för att utvecklas och engagera sig djupare. Föreningsdemokratin ger också förutsättningar för att praktiskt gå från idé till handling (Hand – färdighet) och därigenom låta unga påverka sin egen och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och ungdomar.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att unga tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. Därigenom kommer ansvarstagande naturligt och skapar en plattform där personer kan göra medvetna val, fatta beslut med en känsla av trygghet och stå för sina handlingar. Att vara ansvarstagande i 4H innebär också att det är en självklarhet att varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund respekteras. Detta är ett gemensamt ansvar som vi tar i enlighet med hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati). Att vara välmående innebär i 4H att en person värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa – sunt levnadssätt).

Visionen ska uppnås genom att de fyra H:na genomsyrar alla organisationens aktiviteter och att vi arbetar enligt mottot “Lära genom att göra”.

4H:s pedagogik och motto

Mottot i 4H “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker. Med stöd från teori vittnar många barn och  ungdomar om att de för första gången känt att de haft lätt för att ta till sig nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 4H:s pedagogik utmanar det traditionella systemet där teori understöds av praktik. Vi gör tvärtom och det har gjort underverk för många barn och ungas självförtroende, självkänsla och utveckling.

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap representerar vad vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt, Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främjas när vi använder kropp och sinne och utvecklas utan stress.

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge dem det ansvaret, de utvecklas och växer med uppgiften.

Huvud, hjärta, hand och hälsa

Huvud

Huvudet står för kunskap. Vi vill främja intresset för ett aktivt lärande. Det kan uppnås genom att ha ett intressant och inspirerande inlärningssätt. Vi använder oss bland annat av djuren som våra lärare, bara genom att studera och umgås med dem kan man lära sig mycket om hur olika individer fungerar.

Hjärta

Hjärtat står för medkänsla. Medkänsla för andra människor är något som är vikitgt att ha med sig i livet. Lika viktigt som att ha medkänsla för andra människor är det även viktigt att ha medkänsla och respekt för djur och natur.

Hand

Handen står för att göra. Att gå från idé till handling är en del av 4H:s motto ”Lära genom att göra”. Med detta vill 4H göra lärandet roligt och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap ur huvudets H.

Hälsa

Häslan står för den fysiska hälsan. Att ta hand om sig själv är en viktig del för att ha en god hälsa. Men hälsans H är tanken att vi alla ska leva sunt och naturligt. För 4H är ett sunt levandssätt att hålla igång kroppen med bra mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark.